SUURSPONSORID

SPONSORID

 

Lektorid

Riitta Niemi

Riitta Niemi veetis oma lapsepõlve farmis üles kasvades ja lõpetas Helsinki Ülikooli 2005.a veterinaarmeditsiini erialal. Viimane oli tema lapsepõlve unistuse täitumine. Koheselt pärast lõpetamist alustas ta tööd praktiseeriva loomaarstina peamiselt piimaveistega tegeledes. Entusiasm piimalehmade vastu ja soov oma teadmisi täiendada juhtis Riitta tagasi Helsinki Ülikooli põllumajandusloomade ambulatoorsesse haiglasse, kus ta alustas tööd kliinilise loomaarstina. Seal töötamise ajal lõpetas ta 2014.aastal põllumajandusloomade meditsiini soome spetsialisti erialal.

Pärast aastaid töötava loomaarstina tahtis ta endiselt õppida rohkem mastiidi kontrolli kohta, mistõttu alustas ta 2018.aastal põhikohaga doktorikraadi omandamist professor Päivi Rajala-Schultzi juhtimisel ning omandas selle 2022.a juunis. Tema doktoritöö uurimisteemaks oli kinnislehma korraldus ja udaratervis, mis seostus tihedalt tema endise professionaalse töökogemusega piimalehmameditsiini, karjatervise ja -korraldusega. Oma doktoritöö eesmärgiks seadis ta luua uue, praktilise ja teadusliku teadmistepagasi mastiidi kohta, mida farmerid saavad kasutada, et oma piimalehmade tervist ja tootlikkust parandada.


Ines Spiekermeier

Ines õppis Saksamaal Hannoveri Veterinaarmeditsiini Ülikoolis veterinaarmeditsiini ja sai doktorikraadi 2014. aastal. Ta töötas mitu aastat sigade spetsialiseeritud veterinaarpraksises ja loomatervishoiuteenistuses. AniCon Labor GmbH-s toetab Ines alates 2021. aastast sigade ja veiste diagnostika ja vaktsiinide eest vastutavat meeskonda. Ta on sertifitseeritud veterinaararst sigade alal ja tal on bakalaureusekraad ärijuhtimises.


Minna Rinkinen

Minna Rinkinen lõpetas 1994. aastal Helsingi Ülikooli Veterinaarmeditsiini teaduskonna. Ta lõpetas 2001. aastal väikeloomahaiguste riikliku spetsialiseerumise ja 2004. aastal kaitses ta filosoofiatoktori väitekirja koerte probiootikumidest ja soole limaskesta immunoloogiast.

 Alates 2007. aastast on ta Helsingi Ülikooli veterinaarmeditsiini teaduskonna väikeloomameditsiini kaasprofessor. Minnal on pikaajaline kogemus väikeloomade erapraksises ning ta on hinnatud esineja ka täiendkoolitus üritustel.

 Tal on kliiniline huvi väikeloomade gastroenteroloogia ja kliinilise toitumise vastu. Praegu töötab ta suurema osa nädalast Evidensia Finlandi vanemtoitumisnõustajana, kuid võtab vastu ka kliiniku patsiente (enamasti refereeritud saatekirjaga GI juhtumeid).

 Minna on pühendanud oma aega veterinaarmeditsiinile ka väljaspool kliinilist tööd. Ta on soome loomaarstide ühingu pikaajaline juhatuse liige ja endine president ning Soome WSAVA esindaja. Praegu on ta WSAVA ülemaailmse toitumiskomitee liige.


Felipe Corrêa

Felipe Corrêa omandas veterinaarkraadi Tšiilis 2008. aastal. Ta lõpetas kaheaastase hobuste kirurgia internatuuriprogrammi Milton Equine'i haiglas, millele järgnes hobuste internatuur Ontario veterinaarkolledžis, mõlemad Kanadas. Seejärel omandas Felipe magistrikraadi, millele järgnes doktorikraad, mõlemad Tšiilis. Tema uurimisprojektide tulemuseks on seni 15 teaduspublikatsiooni, 4 suulist ettekannet ülemaailmsetel veterinaarkonverentsidel ja mitmed posterettekanded rahvusvahelistel teaduskohtumistel. Lisaks on Felipe karjääri jooksul aktiivselt tegelenud veterinaariaa üliõpilaste õpetamisega ning 2017. aastal omandas ta ülikoolis õpetamisoskuste diplomi. 2018. aasta lõpus liitus Felipe 5 kuuks organisatsiooniga Egypt Equine Aid, mis on valitsusväline organisatsioon, mis päästab tööhobuslasi Kairo (Egiptus) ümbruses. Seejärel läbis Felipe 3-aastase hobuste kirurgia residentuuri (spetsialiseerumise) Pretoria ülikoolis (Lõuna-Aafrika Vabariik), enne kui temast sai EMÜ hobuste kliiniku peaarst.


Valentina Oborina

Lõpetasin veterinaarmeditsiini eriala Eesti Maaülikoolis 2013. aastal. Seejärel asusin tööle Maaülikooli väikeloomakliinikus, kus aastatega arenes välja suurem huvi erakorralise meditsiini ja intensiivravi vastu. Viimased 4-5 aastat on see valdkond olnud mu igapäevatöö, seda nii vastuvõttude kui ka osakonna ja meeskonnatöö koordineerimise ja arendamise näol. Antud valdkonna teemade raames juhendan ja õpetan nii veterinaarmeditsiini tudengeid kui ka kolleege. Kuna erakorralise meditsiini ja intensiivravi valdkond on väga kiiresti arenev ning samuti on muutunud lemmikloomade omanike ootused abi osas suuremaks, siis üritan ennast regulaarselt täiendada konverentsidel osalemisemisega.


 

Rob Drysdale

Liige: Royal College of Veterinary Surgeons (UK)
Liige: British Institute of Agricultural Consultants
Nuffield Farming Scholar 2014 – lihaproduktsiooni integratsioon ja tarneahelad.

Veterinaarkonsultant, kes töötab:

  • Lihaveise ettevõtetega, kelle tootlus on kuni 6000 looma/aastas
  • Piimakarjadega suurusega 250-3000 lehma.

Eesmärgiks on maksimaalne tootlus enda kasvatatud haljasmassi ja söötadega.
Nõuandja ja arvamusliider karjatervise alal.
Kirjutanud ja esitlenud laialdaselt nii karjakasvatus- kui ka veterinaarteemadel.
Ulatuslik kogemus nii farmerite, veterinaaride ja teiste töötajate väljaõpetamisel.

Pärast Edinburgh Ülikooli lõpetamist töötas Rob erinevates veterinaarpraksistes Suurbritannias enne kui lõi Westpoint Farmvets 2000.a juulikuus. Algselt paiknes see Kagu-Inglismaal, kuid kasvas peatselt ja õige pea moodustas juba 120 töötajaga ettevõtte mitmete praksistega, mille hulka kuulusid ka veterinaartehnikud, laboriteenused ja uurimustöö osakond koos internetipõhise ravimite tellimisega. Westpoint müüdi erakapitalile 2014.aastal. Rob töötab praegu iseseisva konsultandina klientidega nii Suurbritannias kui mujal, tegeledes nii suurte piima- ja lihaveiste farmidega kui ka üldise loomakasvatusega, veterinaar- ja meditsiinitööstustega.


Hertta Pirkkalainen

Hertta on lõpetanud Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe 2011 aastal. Pärast lõpetamist töötas EMÜ suurloomakliinikus loomaarstiina ja õppejõuna ning Ida-Soomes vallaarsti asendajana. Hetkel töötab Hertta nõustajana Animal Health ETTs Soomes ja tegeleb produktiivloomade nakkavate haiguste tõrjega. Lisaks õpib ta Helsingi ülikooli loomaartiteaduskonnas doktorantuuris, kus tema töö teemaks on erinevate sõrahaiguste ennetamine ja ravi.


 

Inese Berzina

Olen lõpetanud Läti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini teaduskonna 2001. aastal. Läbisin kliinilise patoloogia residentuuri Minnesota Ülikoolis (USA, 2005-2007) ja University College Dublinis (Iirimaa, 2007-2009). Kaitsesin doktorikraadi Läti Põllumajandusülikoolis. Olen töötanud uuringute ja kliinilise patoloogia alal Lätis, Šveitsis, Rootsis ja mujal. Alates 2020. aastast töötan oma ettevõttes VetCyto ja osutan tsütoloogiateenuseid Balti riikide veterinaararstidele. Jätkan ka tööd teadurina Lätis Jelgavas asuvas veterinaarteaduskonnas.


Kene Vernik

Olen tegelenud unehäirete raviga alates aastast 2006, töötades Tartu psühhiaatriakliinikus ja 4Kliinikus. Läbinud mitmed unealased koolitused ja keskendunud just unetushäire psühhoteraapiale. Oman ka Euroopa Unemeditsiini unetehnoloogi kutset. Minu unealasele haridusele lisandus veel Tartu Ülikooli magistrikraad psühholoogias ja mitmed õpingud psühhoteraapiate alal. Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja skeemiteraapia põhiväljaõpped.


 

Kadri Janson

Olen Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus praeguseks töötanud paarkümmend aastat. Igapäevaselt olen spetsialiseerunud ja võtan vastu erakorralise meditsiini valdkonna patsiente ning juhendan ka tudengeid.  Minu teine suur huvi on loomaarsti kohta mõneti ebatavaline. Nimelt huvitavad mind ka inimesed patsiendi kõrval.  Pikk kogemus nii arstina kui ka juhendajana on andnud võimaluse jätkuvalt kokku puutuda mitme põlvkonna loomaarstidega ning nende igapäevase töö keerulisema  psühholoogilise poolega, ehk sellega, mis ei ole veterinaaria kuid mõjutab meie erialal  toimetulekut ja meie vaimset tervist. Olen sellel teemal läbinud koolitusi, jaganud kogemusi kolleegidele ja andnud loenguid tudengitele ning saanud head tagasisidet, et teema on vajalik. 

 


Ave Evart

Olen Chemi-Pharmis töötanud 11 aastat tootejuhina. 
Minu vastutada on Eesti klientide sh haiglate ja teiste meditsiiniasutuste kliendihaldus, hügieenikoolitused ja aktiivne müügitöö.